જન્માક્ષર (જન્મકુંડળી), જ્યોતિષ, સત્યનારાયણ કથા, રાંદલ, વાસ્તુ પૂજાં, લગ્ન વિધિ, ચાંદલા, ખાતમુહુર્ત, મહામૃત્યુંન્જય યજ્ઞ, નવચંડી, ભાગવત કથા, લઘુરુદ્ર, ગણેશ પૂજાં, શાંતિ હવન, નવગ્રહ દોષ શાંતિ, અનુષ્ઠાન, પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા, રુદ્ર અભિષેક માટે સંપર્ક કરો : ૯૮૨૫૪૨૪૨૬૦ (9825424260), ૯૦૯૯૨૩૨૮૨૪ (9099232824)